Basistraining Oplossingsgericht Werken in het Onderwijs I Jikke Stokman & Arnoud Huibers I Start 7 september 2018 I Soesterberg 2018-07-09T14:32:20+00:00

Basistraining Oplossingsgericht Werken in het Onderwijs I Jikke Stokman & Arnoud Huibers I Start 7 september 2018 I Soesterberg

In deze vijfdaagse training staat het oplossingsgerichte werken in het onderwijs centraal. Je leert vele concrete en bruikbare technieken om te gebruiken bij het coachen van leerlingen met leer- of gedragsmoeilijkheden, het coachen van leerkrachten met klassenmanagement en de omgang met leerlingen, constructieve gesprekken te voeren met ouders, oplossingsgerichte teamvergaderingen en leerlingbesprekingen te leiden, hulpbronnen te mobiliseren en veerkracht te vergroten. Ook het coachen van teams komt aan de orde.

De training heeft een interactieve opzet met bruikbare informatie (praktijkvoorbeelden, handouts, literatuur, PowerPoint), actief leren (oefenen van vaardigheden in kleine groepjes) en demonstraties (zowel live demonstraties als het analyseren van videofragmenten). Er is een ruime gelegenheid voor het stellen van vragen en het inbrengen van casuïstiek. Een praktische training met ervaren docenten, die als zeer goed wordt beoordeeld door cursisten.

Vijfdaagse training Oplossingsgericht Werken in het Onderwijs

Naam training: Basistraining Oplossingsgericht Werken in het Onderwijs 
Opleider: Jikke Stokman, GZ-psycholoog en onderwijspsycholoog; Arnoud Huibers, GZ-psycholoog en systeemtherapeut
Data: Vrij 7 september – woe 26 september – ma 8 oktober – ma 29 oktober – woe 21 november 2018
Plaats: Soesterberg
Locatie: Solutions Centre
Amersfoortsestraat 61
Soesterberg 3769 AE
Gratis parkeren op eigen terrein en gratis WIFI
Bestemd voor: Onderwijsprofessionals zoals schoolpsychologen, orthopedagogen, leerkrachten basisonderwijs, leerkrachten middelbaar onderwijs, leerkrachten praktijkscholen, remedial teachers, schooldirecteuren, beleidsmakers, ambulant begeleiders, intern begeleiders, School Video Interactie Begeleiders (SVIB-ers), ambulant dienstverleners en vertrouwenspersonen.
Inhoud: De volgende onderwerpen komen aan bod:

• Paradigmaverandering van probleemgericht naar oplossingsgericht werken.
• De oplossingsgerichte houding “leading from behind”.
• Praktische toepassingen van de belangrijke oplossingsgerichte interventies.
• De WAWW methode van Insoo Kim Berg en Lee Shilts.
• De cirkeltechniek van Arnoud Huibers.
• De steungroepmethode van Sue Young.
• Oplossingsgericht werken met de trias: ouders – kind – leerkracht.
• Oplossingsgericht werken in team en organisatie.
• Begeleiding van leerlingen met leer- en gedragsmoeilijkheden.
• Oplossingsgericht werken bij vragen over klassenmanagement.
• Systeemgesprekken voeren met leerling, ouders, school en verschillende hulpverleners.
• Conflicthantering bij geschillen tussen ouders, leerkracht en school.

Over de opleiders: Jikke Stokman, GZ-psycholoog en onderwijspsycholoog, studeerde aan de Universiteit Leiden. Zij is gespecialiseerd in de behandeling van kinderen en jeugdigen. Naast haar vrijgevestigde praktijk in Leusen, werkt zij enkele dagen per week op een school voor kinderen met taal- en spraakproblemen en communicatieve beperkingen. Met regelmaat wordt zij op reguliere basisscholen gevraagd om mee te denken over verbetering van sfeer in de klas middels oplossingsgerichte interventies.

Arnoud Huibers, GZ-psycholoog, psychotherapeut en systeemtherapeut, studeerde aan de Rijksuniversiteit Utrecht en werd postdoctoraal opgeleid in het Academisch Ziekenhuis Utrecht. Zelfstandig gevestigd in Soesterberg. Lid NIP, NVRG, VKJP, NVVP, NVP. Samen met Insoo Kim Berg, co-creator van het oplossingsgerichte model, richtte hij in 2004 Solutions Centre op, een internationale organisatie voor training en consultatie van de oplossingsgerichte benadering. Vakkundigheid, rust, humor en enthousiasme kenmerken zijn stijl van trainen.

Vooropleiding en toelating: De cursist heeft HBO of universitaire opleiding gevolgd. Voorkennis over oplossingsgericht werken is niet gevraagd.
Studiebelasting:      5 dagen training (30 uur); literatuurstudie (30 uur)= totaal 60 uur.
Opleidingskosten: € 945.- inclusief studieboek, syllabus, lunches, koffie, thee, koekjes en fruit.
Accrreditatie: NVO Orthopedagoog Generalist en orthopedagoog Basisregistratie, NIP Kinder- & Jeugdpsycholoog, Registerplein (School)Maatschappelijk Werker, SKJ Jeugdzorgwerker, op uw verzoek kunnen andere accreditaties worden aangevraagd.
Aanmelding: Secretaresse Solutions Centre
E-mail: info@solutions-centre.org
Telefoon: 085 877 1433 (dagelijks 09.00-14.00)

Schrijf u in voor de basistraining ‘Oplossingsgericht Werken in het Onderwijs’

Persoonlijke gegevens

Lidmaatschap beroepsverenigingen

Gegevens m.b.t. de factuur

Wensen m.b.t. de lunch

Algemene voorwaarden


* Verplichte velden

Terug naar het overzicht met alle trainingen