Referenties incompanytraining

Solutions Centre geeft incompanytraining aan teams zodat je de oplossingsgerichte benadering kunt toepassen in je werksetting, zowel in hulpverlening, onderwijs, gezondheidszorg als bedrijfsleven. Wij bieden consultatie en supervisie om je oplossingsgerichte vaardigheden te vergroten en hulpbronnen te optimaliseren. De trainingen Oplossingsgerichte Gespreksvoering zijn zowel geschikt voor uitvoerende professionals als leidinggevenden. Deze trainingen worden in samenspraak op maat gemaakt. Voor meer informatie neem contact op met Arnoud Huibers, directeur Solutions Centre, e-mail: arnoudhuibers@sol-centre.org

Passend Onderwijs Midden-Limburg SWV PO3102

Roermond,  mei 2020

Studiedag Oplossingsgericht werken in het Onderwijs.

Helsinki Brief Therapy Institute (Lyhytterapiainstituutti)

Helsinki, Finland,  maart 2020

Tweedaagse workshop Oplossingsgerichte Gespreksvoering voor mental health professionals in Finland.

Viertaal

Schagen, januari 2020

Studiedag/verdieping Oplossingsgericht Werken in het Onderwijs voor 30 Ambulant Dienstverleners.

Louis Caufman Sol Team Mastercourse

Amsterdam, januari 2020

Masterclass over Oplossingsgericht Werken met Kinderen en Jongeren,
Mastercourse Psychotherapie, Zorg en Welzijn.

Koninklijke Auris

Rotterdam, januari 2020

Vijfdaagse training Oplossingsgericht Werken in het Onderwijs,
voor 21 Ambulant Dienstverleners.

PCBO 

Leeuwarden, januari 2020

Vijfdaagse training over Oplossingsgericht Werken in het Onderwijs,
Intern Begeleiders en schooldirecteuren.

RINO Post-doctorale opleiding

Amsterdam, januari-maart 2020

Vijfdaagse training over Oplossingsgericht Werken in het Onderwijs.
ASFAR

Academy for Solution-Focused Aproaches and Reserach

Hyderabad, India,  18-23 december 2019

Tweedaagse training (basis) en driedaagse training (advanced) Oplossingsgerichte Gespreksvoering voor mental health professionals in India.

International Conference Solution-Focused Practice ICSFP

Kozhikode, India,  12-14 december 2019

Driedaagse congres voor mental health professionals in India.

iederz

Groningen, oktober 2019 – februari 2020.

Vijfdaagse training Oplossingsgerichte Gespreksvoering voor medewerkers van  de sociale werkvoorziening van de gemeente Groningen.

VISTA College

Heerlen – Maastricht – Sittard, oktober 2019 – februari 2020.

Vijfdaagse training Oplossingsgerichte Gespreksvoering voor loopbaanbegeleiders van het Vista College.

COSIS

Assen, september – december 2019.

Vijfdaagse training Oplossingsgerichte Gespreksvoering voor Aandachtsfunctionarissen.

UKASFP Conference

Bath, United Kingdom, 11th & 12th July 2019

Workshop ‘Paradigms and Pragmatics’.

Teylingen College 

Oegstgeest, juni – november 2019

Vijfdaagse training Oplossingsgericht werken in het Voortgezet Onderwijs
voor mentoren, teamleiders en leerlingbegeleiders van het Teylingen College

Cosis

Groningen, juni 2019

Studiedag “Oplossingsgericht Werken met Gezinnen” voor gezinscoaches van Cosis, organisatie voor cliënten met een verstandelijke beperking

Altra College Centrum

Amsterdam, juni 2019

Studiedag Oplossingsgericht werken in het Voortgezet Onderwijs
voor docenten voortgezet speciaal onderwijs van het Altra College

National Learning Academy 

Kaapstad, Zuid-Afrika, mei 2019

Workshop Oplossingsgerichte Gespreksvoering voor docenten van het NLA.

Trimbos Instituut

Trimbos Instituut Utrecht,  juni – juli 2019

Tweedaagse training Oplossingsgerichte Gespreksvoering voor medewerkers van het Trimbos Instituut; project Stoppen met Roken.

SWO Hoogeveen

Samenwerkingsverband Hoogeveen/De Wolden, april 2019 – april 2020

Leidinggevenden (van teamleiders tot eenheidsmanagers, totale groep van 50) van het samenwerkingsverband SWO Hoogeveen, worden getraind in oplossingsgerichte gespreksvoering rondom terugdringen van verzuim.

Cosis

Assen, maart-juni 2019

Vijfdaagse training “Oplossingsgericht Werken” aan aandachtsfunctionarissen van Cosis, organisatie voor cliënten met een verstandelijke beperking

Altrecht Transdiagnostisch Team

Zeist, maart-april 2019

Tweedaagse training Oplossingsgerichte Gespreksvoering met psychiaters, systeemtherapeuten en psychologen van het transdiagnostisch team.

Louis Caufman Sol Team Mastercourse

Amsterdam, februari 2019

Masterclass over Multiple Toepassingen van de Cirkeltechniek,
Mastercourse Psychotherapie, Zorg en Welzijn.

VIERTAAL, ambulante dienst

Amsterdam, januari-april 2019

Vijfdaagse training oplossingsgerichte gespreksvoering voor ambulant begeleiders

Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond

Rotterdam, januari-februari 2019

Tweedaagse training oplossingsgerichte gespreksvoering voor 9 orthopedagogen van CJG Rijnmond

RINO, opleidingen voor professionals in de GGZ

Amsterdam, januari-april 2019

Vijfdaagse training oplossingsgerichte gespreksvoering

Koninklijke Auris Groep

Utrecht, januari-april 2019

Vijfdaagse training oplossingsgerichte gespreksvoering voor ambulant begeleiders van de Koninklijke Auris Groep.

International Conference ICSFP 

Bangalore India, 13-15 December 2018

Keynote presentation and workshops on the Solution-Focused Psychology in Mental Health Care
ASFAR

Workshops Solution-Focused Therapy Approach 

Kolkata India, 8 & 9 December 2018

Two day advanced level workshop

Stedelijk Gymnasium Leiden 

Leiden, november 2018 – juni 2019

Training Oplossingsgerichte Gespreksvoering in het Onderwijs aan docenten/mentoren

De Dolfijn, Speciaal Basisonderwijs

Uithoorn, 29 en 30 oktober 2018 

Tweedaagse training Oplossingsgericht Werken in het Onderwijs aan het gehele team van De Dolfijn.

Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond

Rotterdam, oktober 2018 – januari 2019

Vijfdaagse training oplossingsgerichte gespreksvoering aan 20 pedagogen van CJG Rijnmond

Arcus College

Heerlen, oktober 2018 – januari 2019

Driedaagse training aan 10 loopbaanadviseurs van het Arcus College.

Viertaal Schagen

Schagen, november 2018 – maart 2019

Twee vijfdaagse trainingen Oplossingsgericht Werken in het Onderwijs aan 35 Ambulant Dienstverleners.

AB Spectrum

Amersfoort,  september  – november 2018

Driedaagse training en een dag verdiepingstraining voor een team van 20 ambulant begeleiders.

RINO, opleidingen voor professionals in de GGZ

Amsterdam, september-november 2018

Vijfdaagse training oplossingsgerichte gespreksvoering

COSIS

Assen, Emmen, Groningen,  juli – december 2018

Tweedaagse trainingen voor zorgposthoofden, teamleiders, gedragswetenschappers en medewerkers van verscheidene teams worden getraind in de oplossingsgerichte methodiek

International Conference on Solution Focus in Education

Beijing, China, 23 & 24 June 2018

One-day workshop and two workshops on the Solution-Focused Psychology for teachers, counsellors and medical doctors in Beijing

ROC van Flevoland

Almere,  juni –  november 2018

Vijfdaagse training Oplossingsgericht Coachen in het Onderwijs aan 20 mentoren en pluscoaches.

HCO Haags Centrum voor Onderwijsadvies

Den Haag,  juni-september 2018

Driedaagse training oplossingsgericht coachen in het onderwijs aan onderwijsadviseurs van de HCO

Koninklijke Auris Groep

Rotterdam, maart – juni 2018

Vijfdaagse training Oplossingsgericht Coachen in het Onderwijs aan 20 Ambulant Dienstverleners.

Koninklijke Auris Groep

Utrecht, maart – juni 2018

Vijfdaagse training Oplossingsgericht Coachen in het Onderwijs aan 20 Ambulant Dienstverleners.

Trimbos Instituut

Bunnik, februari 2018

Studiedag over Stoppen met Roken: Oplossingsgericht Coachen, Motivational Interviewing en RET.

Louis Caufman Sol Team Mastercourse

Amsterdam, februari 2018
Masterclass over Multiple Toepassingen van de Cirkeltechniek;
Mastercourse Psychotherapie, Zorg en Welzijn.

NOVO zorginstelling

Groningen, januari-juli 2018

Leidinggevenden, gedragswetenschappers, aandachtfunctionarissen, begeleiders en teams van 20 locaties worden getraind in de Oplossingsgerichte Methodiek.

VierTaal

Amsterdam, januari-juni 2018

Vijfdaagse training Oplossingsgericht Werken in het Onderwijs voor Ambulant Begeleiders.

SWVVO Delflanden

Delft, januari-juli 2018

Vijfdaagse Training Oplossingsgerichten Coachen voor gedragswetenschappers, begeleiders passend onderwijs en docenten.

De Meierij

Den Bosch, januari 2018

Ambulante Ondersteuning SWV VO

Studiedag Deskundigheidsbevordering Oplossingsgericht Werken in het Onderwijs.

Incompany trainingen 2015 – 2017