Tweedaagse masterclass Arnoud Huibers ‘Oplossingsgericht Werken met Systemen’ I 1 en 2 oktober 2020 I Soesterberg

Oplossingsgericht werken met systemen:

• Trias ouder-kind/jongere-hulpverlener: waar moet je op letten?

• Trias leerkracht-leerling-ouder: hoe kom je op één lijn?

• Gesprekken met meerdere hulpverleners rondom een cliënt: hoe ga je om met verschillende visies? Hoe leidt je het gesprek?

• Oplossingsgerichte relatietherapie: met conflicterende doelen werken, hoe doe je dat?

• Conflicten tussen werknemers: hoe voer je een oplossingsgericht gesprek?

• Veranderingen binnen teams faciliteren: hoe werkt dat?

• Leerlingbespreking binnen docententeams: hoe leidt je een vergadering?

Deze tweedaagse masterclass richt zich op het voeren van oplossingsgerichte systeemgesprekken met cliënten. Kernbegrippen uit de systeemtheorie en de communicatietheorie worden toegelicht en gedemonstreerd. Systemische, oplossingsgerichte interventies worden geoefend.

Systemisch denken en werken vormen de basis van de oplossingsgerichte benadering zoals deze werd ontwikkeld door Steve de Shazer en Insoo Kim Berg. Zij stonden op de schouders van een reus, toen ze de ‘Solution-Focused Brief Therapy’ ontwikkelden, namelijk de systeemtheorie. Cliënten worden niet alleen op individueel niveau aangesproken, maar vooral in relatie tot belangrijke anderen waarbij de focus op interacties en interactionele patronen en dynamieken ligt. De systeembenadering probeert geen ‘oorzaken van problemen op te sporen maar geeft ‘systemen’ kleine duwtjes in de rug om nieuwe patronen te ontwikkelen die groei faciliteren. Dat maakt haar meer pragmatisch dan analytisch.

Tweedaagse masterclass ‘Oplossingsgericht Werken met Systemen’

Naam training: Tweedaagse masterclass ‘Oplossingsgericht Werken met Systemen’
Opleider: Arnoud Huibers, GZ-psycholoog-psychotherapeut-systeemtherapeut
Data: 1 en 2 oktober 2020
Tijden: 09.30 – 16.30 uur. Ontvangst met koffie en thee vanaf 09.00 uur
Plaats: Soesterberg
Locatie: Solutions Centre
Amersfoortsestraatweg 61
Soesterberg 3769 AE
Gratis parkeren op eigen terrein en gratis WIFI
Bestemd voor: Hulpverleners, onderwijsprofessionals, managers en directeuren die geïnteresseerd zijn in het werken vanuit systeemgericht en oplossingsgericht perspectief.
Inhoud: Kernbegrippen uit de communicatietheorie en systeemtheorie die relevant zijn voor het oplossingsgerichte werken.

Zoals inhoud en betrekking, homeostase, lineaire causaliteit en circulariteit.

Context als grote betekenisgever.

De axioma’s over communicatie van Paul Watzlawick.

Postmodernisme: begrip van de werkelijkheid als sociaal en linguïstisch geconstrueerd.

Het principe: het systeem helpen om zelf te veranderen.

De positie van de gespreksleider en het principe van meervoudige betrokkenheid.

Systemisch werken binnen triades: ouder-kind-leerkracht, ouder-ouder-hulpverlener, leidinggevende-medewerker-coach

Hoe de samenwerking opgebouwd kan worden bij het voeren van systeemgesprekken.

Belangrijke systeemgerichte, oplossingsgerichte interventies: ‘gently nudging to do more of what is working’.

Het belang van de context benoemen bij aanvang van een gesprek.

Kennis van de neuropsychologie en hoe om te gaan met sterke emoties en conflicten.

Analyse van videofragmenten van systeeminterventies.

Hoe de samenwerking kan worden opgebouwd met gestuurde, gemandateerde cliënten.

Gesprekken voeren met ouders en kind (als het kind de aangemelde cliënt is).

Gesprekken voeren met adolescenten en adolescentengezinnen.

Oplossingsgericht leidinggeven: positioneren en faciliteren.

Gesprekken voeren vanuit een leidinggevende positie.

Studiebelasting: 12 uur effectieve training; 12 uur literatuurstudie; totaal 24 uur studiebelasting.
Studiemateriaal: Een syllabus met artikelen over systeemgericht en oplossingsgericht werken wordt vooraf door de cursisten bestudeerd.
Opleidingskosten: € 465.- inclusief syllabus, lunches, koffie, thee, koekjes en fruit.
Accrreditatie: Deze tweedaagse masterclass maakt deel uit van de twaalfdaagse mastercourse. Alleen cursisten die de gehele twaalfdaagse mastercourse volgen komen in aanmerking voor accreditatiepunten. NIP Kinder & Jeugdpycholoog, NVO orthopedagoog generalist, NVO orthopedagoog basis, SKJ Jeugdzorgwerker, Registerplein Maatschappelijk werkers, sociaal agogen, ggz-agogen. Andere accreditaties (voor de 12-daagse mastercourse) kunnen op uw verzoek worden aangevraagd.
Aanmelding: Secretaresse Solutions Centre
E-mail: info@solutions-centre.org
Telefoon: 085 877 1433 (dagelijks 09.00-14.00)

Schrijf je in voor de tweedaagse mastercourse ‘Oplossingsgericht Werken met Systemen’

Terug naar het overzicht met alle trainingen