Mastercourse oplossingsgericht werken met kinderen, jongeren, gezinnen, scholen en organisaties

In deze twaalfdaagse mastercourse word je opgeleid tot specialist op het gebied van oplossingsgericht werken met kinderen en jongeren in de context van (pleeg)gezin, leeftijdsgenoten, school, instelling, opleiding en werk. Er is aandacht voor het werken met individuele kinderen en jongeren, systeemgesprekken voeren met ouders/opvoeders, de trias leerkracht-ouders-leerling, samenwerken met (probleemgerichte) verwijzers, de samenwerking opbouwen met gestuurde, ‘onbereidwillige’ cliënten, als ook het werken met teams en groepen. Als professionals samenwerken in een team, leiding geven aan een teamoverleg, leiding geven aan een team of organisatie komen ook uitvoerig aan de orde.

Een actieve training met veel gelegenheid om te oefenen en feedback van de docent te ontvangen om je oplossingsgerichte vaardigheden te verdiepen in een context van hulpverlening, onderwijs of medische zorg. Er is ruim voldoende gelegenheid om casuïstiek in te brengen en vragen te stellen. Er worden voorbeelden van oplossingsgerichte gesprekken getoond en geanalyseerd. De groep bestaat uit maximaal 22 cursisten. In de mastercourse krijg je les van internationale topdocenten op het gebied van oplossingsgericht werken met kinderen, jongeren en gezinnen.

De mastercourse bestaat uit zes blokken van twee dagen, totaal twaalf dagen. Je kunt je eigen mastercourse samenstellen, door – binnen drie jaar – in te tekenen op de tweedaagse masterclasses die jou aanspreken. Je kunt dus afstuderen na één jaar maar je kun ook drie jaar de tijd nemen. De tijdsinvestering: 12 dagen training (72 uur), literatuurstudie (72 uur) en een take-home opdracht (4 uur), totaal 148 uur, waarvoor je accreditatiepunten ontvangt van jouw beroepsvereniging.  Optioneel is deelname aan intervisie-bijeenkomsten die door Solutions Centre worden georganiseerd. Als je afstudeert ontvang je het certificaat ‘Master Oplossingsgericht Werken met Kinderen en Jongeren’.

Mastercourse 2019/2020 – Solutions Centre – Soesterberg

Ben Furman

Psychiater-psychotherapeut

Therese Steiner

Therese Steiner

Kinder- en Jeugdpsychiater

Sue Young

Sue Young

Onderwijsspecialist ‘support-group’ methode

Eric Sulkers

Kinderarts-vertrouwensarts

Arnoud Huibers

GZ-psycholoog-systeemtherapeut

Liselot Beijaert

Liselotte Baeijaert

Procesfacilitator-teamcoach

Locatie:

Solutions Centre
Amersfoortsestraat 61
Soesterberg 3769 AEE-mail: info@solutions-centre.org
Telefoon: 085 877 1433 (dagelijks 09.00-14.00)

Gratis parkeren op eigen terrein, makkelijk te bereiken met openbaar vervoer; gratis WIFI

Bestemd voor:

Hulpverleners aan kinderen, jongeren en gezinnen (psychologen, orthopedagogen, jeugdzorgwerkers, maatschappelijk werkenden, kinder- en jeugdpsychiaters, raadsonderzoekers),  onderwijsprofessionals (ambulant dienstverleners, schoolpsychologen, vertrouwenspersonen, leerkrachten, remedial teachers), zorgprofessionals (kinderartsen, jeugdartsen, fysiotherapeuten, psychomotorisch therapeuten), leidinggevenden, directeuren die geïnteresseerd zijn in werken vanuit het oplossingsgerichte perspectief.

Inhoud:

18 en 19 maart 2019: Masterclass Ben Furman ‘Oplossingsgerichte Vaardigheden voor Kinderen en Jongeren’

8 en 9 april 2019: Masterclass Therese Steiner ‘Het Spel van Oplossingen’

8 en 9 mei 2019: Masterclass Sue Young ‘Van Pesten naar Samenwerken op school’

6 en 7 juni 2019: Masterclass Eric Sulkers ‘Oplossingsgerichte Tools in Kinderbescherming en Jeugdzorg’

28 en 29 oktober 2019: Masterclass Arnoud Huibers ‘Oplossingsgericht en Systeemgericht Werken’

22 en 23 november 2019: Masterclass Liselotte Baeijaert ‘Oplossingsgerichte Teamcoaching’  

Tijden: 09.30 – 16.30 met onderbreking voor koffie, thee en lunch

Docenten:

Dr. Ben Furman, werd opgeleid tot psychiater en psychotherapeut aan de universiteit van Helsinki, Finland. Hij is een productief schrijver en zijn boeken over oplossingsgerichte therapie met kinderen, jeugdigen, volwassenen, teams en organisaties worden over de hele wereld vertaald. Inmiddels zeer bekend is de door hem ontwikkelde methode “Kids’Skills”, een innovatieve methode voor het oplossingsgericht werken met kinderen en de methode “mission possible” over het oplossingsgericht werken met adolescenten.

Dr. Therese Steiner studeerde medicijnen aan de universiteit van Bern, Zwitserland, waar zij vervolgens werd opgeleid tot kinderpsychiater. Haar postdoctorale training omvatte gezinstherapie, hypnose en oplossingsgerichte therapie. Zij werkt al meer dan 30 jaar in eigen praktijk in Basel, met kinderen, jongeren en ouders. In 2003 schreef ze samen met Insoo Kim Berg “Children’s Solution Work”. Therese werkt met regelmaat in Afrika, Midden-Amerika en het verre Oosten.

Sue Young studeerde aan de universiteit van Hull, Engeland en behaalde haar master als gedragsspecialist. Het grootste gedeelte van haar carrière was zijn werkzaam in het onderwijs als docent. Voor de stad Hull werd zij antipestcoördinator. Zij heeft een zelfstandige praktijk als onderwijs- en gedragsadviseur.  Wereldwijd geeft ze lezingen en trainingen in oplossingsgericht werken in het onderwijs en de door haar ontwikkelde ‘support-group methode’ tegen pesten op school.

Dr. Eric Sulkers, studeerde en promoveerde aan de Erasmus universiteit Rotterdam, specialisme kindergeneeskunde. Vanaf 2003 werkt hij als kinderarts en vertrouwensarts in het Admiraal de Ruyterziekenhuis (4 vestigingen) in Zeeland en vanaf 2005 als vertrouwensarts bij Bureau Jeugdzorg Zeeland. Hij specialiseerde zich in het Signs of Safety model, een oplossingsgerichte benadering voor jeugdzorg en kinderbescherming.

Arnoud Huibers, GZ-psycholoog, psychotherapeut en systeemtherapeut, studeerde aan de Rijksuniversiteit Utrecht en werd postdoctoraal opgeleid in het Academisch Ziekenhuis Utrecht. Zelfstandig gevestigd in Soesterberg. Lid NIP, NVRG, VKJP, NVVP, NVP. Samen met Insoo Kim Berg, co-creator van het oplossingsgerichte model, richtte hij in 2004 Solutions Centre op. Hij geeft trainingen en lezingen in binnen- en buitenland. Vakkundigheid, rust, humor en enthousiasme kenmerken zijn stijl van trainen.

Liselotte Baeijaert, oplossingsgericht facilitator en coach, studeerde filologie aan de Universiteit van Leuven, volgde management- en coachopleidingen en werkte bij een aantal grote bedrijven in Azië en Europa, waar zijn betrokken was bij procesgerichte veranderingen met managers en teams, het afstemmen van gedragsveranderingen op strategieën en het faciliteren van groepsprocessen. Ze is partner van Ilfaro, een oplossingsgericht trainingscentrum in Leuven, België.

Vooropleiding:

Je hebt een Universitaire – of HBO-opleiding genoten. Op het gebied van oplossingsgericht werken heb je minimaal 3 dagen training gevolgd en ben je bekend met de basisprincipes en de belangrijke tools.
Studiebelasting:      12 dagen training (72 uur), literatuurstudie (72 uur) en een take-home opdracht (4 uur), totaal 148 uur.

Opleidingskosten:

€ 2590.- voor twaalfdaagse mastercourse inclusief studieboeken, syllabi, lunches, koffie, thee, koekjes en fruit. Heb je eerder training gevolgd bij Solutions Centre, ontvang je een korting van € 125,-.

Accreditatie:

Op jouw verzoek kunnen accreditaties bij jouw beroepsverenigingen vooraf worden aangevraagd. Het aantal toegekende aantal accreditatiepunten zal op deze pagina ‘accreditaties’ worden vermeld.

Informatie:

Secretaresse Solutions Centre
E-mail: info@solutions-centre.org
Telefoon: 085 877 1433 (dagelijks 09.00-14.00)

Solutions Centre biedt vanaf 2004 trainingen en mastercourses aan professionals. De trainingen worden als zeer goed beoordeeld door cursisten. Het oplossingsgerichte gespreksmodel (oorspronkelijk Solution Focused Brief Therapy) werd ontwikkeld door Steve de Shazer, Insoo Kim Berg en hun collega’s in Milwaukee, Verenigde Staten, in de jaren rond 1980. Het model wordt inmiddels toegepast door vele beroepsgroepen in vele verschillende settings. De populariteit van het model is gebaseerd op een respectvolle benadering van cliënten, op zoek naar de meest efficiënte en effectieve manier om oplossingen te vinden. De trainingen en mastercourse van Solutions Centre zijn gebaseerd op het gedachtegoed van Steve en Insoo.

Solutions Centre - Solution-focused training courses for professionals
Solutions Centre - Solution-focused training courses for professionals

Schrijf je in voor de mastercourse

Terug naar het overzicht met alle trainingen