Project Description

Masterclass: Oplossingsgericht Werken “Kinderen en Jongeren uit de Knel”

Eric Sulkers, kinderarts-vertrouwensarts

6 en 7 december 2021| Tweedaagse Masterclass | Solutions Centre – Soesterberg

Tweedaagse Masterclass door kinderarts/vertrouwensarts Dr. Eric Sulkers over oplossingsgerichte gespreksvoering met kinderen, jongeren, ouders en verwijzers in de kinderbescherming- en jeugdzorgcontext. In het bijzonder richt deze masterclass zich op het maken van een veiligheidsplan bij casuïstiek met een hoog risico.

Masterclass: Oplossingsgericht Werken "Kinderen en Jongeren uit de knel' Eric Sulkers
Inhoud: Informatieoverdracht, actief leren met behulp van oefeningen in kleine groepen en het inbrengen van casuïstiek is mogelijk.
Doelgroep:  Hulpverleners in jeugdzorg en kinderbescherming, mentoren en docenten, vertrouwenspersonen op scholen, wijkteams, hulpverleners in de eigen praktijk, huisartsen, psychiaters, kindercoaches, managers en directeuren.  
Over de trainer:  Dr. E. (Eric) Sulkers, kinderarts en vertrouwensarts, studeerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, specialisme kindergeneeskunde en promoveerde aldaar.

Al onze aankomende trainingen

Share This Story, Choose Your Platform!