Verdiepingstraining Oplossingsgericht Werken in het Onderwijs I Jikke Stokman & Arnoud Huibers I 14 november 2018 I Soesterberg

Verdiepingstraining waarin het oplossingsgerichte werken in het onderwijs centraal. Je kunt deelnemen aan deze dag als je de vijfdaagse basistraining ‘Oplossingsgericht Werken in het Onderwijs’ met een goed resultaat hebt gevolgd. Vier weken voor aanvang van deze verdiepingstraining ontvang je een mail waarin je specifieke leerwensen kunt aangeven. De leerwensen worden gebundeld en vormen de basis van de training. Het programma wordt vooraf toegestuurd. Hand-outs worden tijdens de training uitgereikt. Er is een maximum van 25 cursisten.

Zoals je van ons gewend bent, leer je concrete en bruikbare technieken die je kunt gebruiken bij het coachen van leerlingen met leer- of gedragsmoeilijkheden, het coachen van leerkrachten met klassenmanagement, de omgang met leerlingen, constructieve gesprekken voeren met ouders, oplossingsgerichte teamvergaderingen en leerlingbesprekingen te leiden, hulpbronnen te mobiliseren en veerkracht te vergroten. Ook het coachen van teams komt aan de orde.

De training heeft een interactieve opzet: actief leren (oefenen van vaardigheden in kleine groepjes) en demonstraties (zowel live demonstraties als het analyseren van videofragmenten). Er is een ruime gelegenheid voor het stellen van vragen en het inbrengen van casuïstiek. Een praktische verdiepingstraining met ervaren docenten, die als zeer goed wordt beoordeeld door cursisten.

Verdiepingstraining ‘Oplossingsgericht Werken in het Onderwijs’

Jikke Stokman
Naam training: Verdiepingstraining Oplossingsgericht Werken in het Onderwijs 
Opleider: Jikke Stokman, GZ-psycholoog en onderwijspsycholoog; Arnoud Huibers, GZ-psycholoog en systeemtherapeut
Data: Woe  14 november 2018
 

Tijd: 09.30 – 16.30 met onderbreking voor koffie, thee en lunch
Plaats: Soesterberg
Locatie: Solutions Centre
Amersfoortsestraat 61
Soesterberg 3769 AE
Gratis parkeren op eigen terrein en gratis WIFI
Bestemd voor: Onderwijsprofessionals zoals schoolpsychologen, orthopedagogen, leerkrachten basisonderwijs, leerkrachten middelbaar onderwijs, leerkrachten praktijkscholen, remedial teachers, schooldirecteuren, beleidsmakers, ambulant begeleiders, intern begeleiders, School Video Interactie Begeleiders (SVIB-ers), ambulant dienstverleners en vertrouwenspersonen.
Inhoud: De cursisten wordt vier weken voor aanvang van de training gevraagd leerwensen op te geven. Op basis van de leerwensen wordt het programma samengesteld, dat vooraf wordt toegezonden. Aan de orde komen thema’s rondom:

• Neuropsychologie, onderwijs en oplossingsgericht werken.
• Oplossingsgerichte en systemische interventies in het onderwijs bij complexe casuistiek.
• De WAWW methode van Insoo Kim Berg en Lee Shilts, praktijkervaringen en vragen.
• De cirkeltechniek van Arnoud Huibers, praktijkervaringen en vragen.
• De steungroepmethode van Sue Young, praktijkervaringen en vragen.

• Oplossingsgericht werken met de trias: ouders – kind – leerkracht, praktijkervaringen en vragen.
• Oplossingsgericht werken in team en organisatie.
• Begeleiding van leerlingen met leer- en gedragsmoeilijkheden.
• Oplossingsgericht coachen van leerkrachten.
• Systeemgesprekken voeren met leerling, ouders, school en verschillende hulpverleners.
• Conflicthantering bij geschillen tussen ouders, leerkracht en school.

Over de opleiders: Jikke Stokman, GZ-psycholoog en onderwijspsycholoog, studeerde aan de Universiteit Leiden. Zij is gespecialiseerd in de behandeling van kinderen en jeugdigen. Naast haar vrijgevestigde praktijk in Leusen, werkt zij enkele dagen per week op een school voor kinderen met taal- en spraakproblemen en communicatieve beperkingen. Met regelmaat wordt zij op reguliere basisscholen gevraagd om mee te denken over verbetering van sfeer in de klas middels oplossingsgerichte interventies.

Arnoud Huibers, GZ-psycholoog, psychotherapeut en systeemtherapeut, studeerde aan de Rijksuniversiteit Utrecht en werd postdoctoraal opgeleid in het Academisch Ziekenhuis Utrecht. Zelfstandig gevestigd in Soesterberg. Lid NIP, NVRG, VKJP, LVVP, VOPN. Samen met Insoo Kim Berg, co-creator van het oplossingsgerichte model, richtte hij in 2004 Solutions Centre op, een internationale organisatie voor training en consultatie van de oplossingsgerichte benadering. Vakkundigheid, rust, humor en enthousiasme kenmerken zijn stijl van trainen.

Vooropleiding en toelating: De cursist heeft de vijfdaagse training ‘Oplossingsgericht Werken in het Onderwijs’ met een goed resultaat afgerond.
Opleidingskosten: € 185.- inclusief hand-outs, lunch, koffie, thee, koekjes en fruit.
Accrreditatie: Op uw verzoek kunnen voor deze eendaagse training accreditaties bij beroepsverenigingen worden aangevraagd.
Aanmelding: Secretaresse Solutions Centre
E-mail: info@solutions-centre.org
Telefoon: 085 877 1433 (dagelijks 09.00-14.00)

Schrijf u in voor de verdiepingstraining ‘Oplossingsgericht Werken in het Onderwijs’

Persoonlijke gegevens

Lidmaatschap beroepsverenigingen

Gegevens m.b.t. de factuur

Wensen m.b.t. de lunch

Algemene voorwaarden


* Verplichte velden

Terug naar het overzicht met alle trainingen