“Out beyond ideas of wrongdoing and rightdoing there is a field. I’ll meet you there.”

Toegekende Accreditaties

Centraal Register Kort Beroepsonderwijs CRKBO

Solutions Centre is als opleidingsinstituut geaccrediteerd door CRKBO.

Kinder & Jeugd Psycholoog NIP

Vijfdaagse Basistraining Oplossingsgerichte Gespreksvoering: Herregistratie 30 PE punten; Opleiding – behandeling 10 PE punten; Opleiding – diagnostiek 3 PE punten; Opleiding – overige taken 2 PE punten.

Orthopedagoog Generalist en Basis Orthopedagoog NVO

Vijfdaagse Basistraining Oplossingsgerichte Gespreksvoering: Herregistratie 30 PE punten; Opleiding – behandeling 10 PE punten; Opleiding – diagnostiek 3 PE punten; Opleiding – overige taken 2 PE punten.

Maatschappelijk Werkers, Sociaal Agogen, GGZ-Agogen en Sociaal Juridisch Dienstverleners

Vijfdaagse Basistraining Oplossingsgerichte Gespreksvoering: geaccrediteerde deskundigheidsbevordering: 65 PE punten

Jeugdzorgwerker SKJ

Vijfdaagse Basistraining Oplossingsgerichte Gespreksvoering: 48 PE punten onder geaccrediteerde opleiding ID SKJ199711.

Let op: SKJ accrediteert alleen Jeugdzorgwerkers. Gedragswetenschappers (orthopedagogen en psychologen) moeten voor het SKJ dossieropbouw gebruik maken van geaccrediteerde scholingen door het accreditatiebureau K&J/OG (NVO en NIP, zie hierboven).

Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers, SKGV

Geestelijk Verzorger SKGV

Vijfdaagse Basistraining Oplossingsgerichte Gespreksvoering: 9 PE punten vakbekwaamheid.

NVvPO

Praktijkondersteuner Huisarts NVvPO

Vijfdaagse Basistraining Oplossingsgerichte Gespreksvoering: 12 PE punten nascholing.

NVRG

Relatie- en Gezinstherapeut NVRG

Tiendaagse Mastercourse Oplossingsgericht Werken met Kind en Jeugd: NVRG nascholingscursus 24 PE punten.

Counsellor ABvC

Vijfdaagse Basistraining Oplossingsgerichte Gespreksvoering: ABvC accreditatie: 33 PE punten.

Share This Story, Choose Your Platform!