“You sort of start thinking anything’s possible if you’ve got enough nerve.”

Oplossingsgerichte Intervisiegroepen in Nederland

Almere (Flevoland)

Oplossingsgerichte Intervisiegroep

Bij deze intervisiegroep zijn nog plaatsen beschikbaar, je kunt contact opnemen met Henk Hermsen om je aan te sluiten.
Deelnemers: Henk Hermsen, Martijn Kostense, Claudia van Zuiden
Contactpersoon:

Henk Hermsen, SPV relatie en gezinstherapeut

henk@hetalmhuis.nl

Eindhoven

Eindhoven (Noord-Brabant)

Oplossingsgerichte Intervisiegroep

Bij deze intervisiegroep zijn nog een paar plaatsen beschikbaar, je kunt contact opnemen met Ina Zeitlin om je aan te sluiten.
Deelnemers: Marion Stoffels, Celes van Zuilen, Nicolette Wender, Karin Brouwers, Loura van Amelsfoort.
Contactpersoon:

Ina Zeitlin, psycholoog

info@inazeitlin.nl

Den Helder (Noord-Holland)

Oplossingsgerichte Intervisiegroep

Bij deze intervisiegroep zijn nog plaatsen beschikbaar, je kunt contact opnemen met Angeline Pot om je aan te sluiten.
Contactpersoon:

Angeline Pot, Psycholsociaal therapeut, Maatschappelijk werker

info@praktijkvooruwwelzijn.nl

Gouda (Zuid-Holland)

Oplossingsgerichte Intervisiegroep

Bij deze intervisiegroep zijn nog plaatsen beschikbaar, je kunt contact opnemen met Ella de Jong om je aan te sluiten.
Contactpersoon:

Ella de Jong, orthopedagoog, kindercounselor

info@bureau-uil.nl

‘s Gravenzande/Westland (Zuid-Holland)

Oplossingsgerichte Intervisiegroep

Bij deze intervisiegroep zijn nog plaatsen beschikbaar, je kunt contact opnemen met Wouter Camps om je aan te sluiten.
Wouter Camps, Solutions Centre, Soesterberg, Contactpersoon:

Wouter Camps, Onderwijsdeskundige, Coach en trainer

woutercamps@kpnplanet.nl

‘s-Hertogenbosch (Noord-Brabant)

Oplossingsgerichte Intervisiegroep

Bij deze intervisiegroep zijn nog plaatsen beschikbaar, je kunt contact opnemen met Cécile Kool om je aan te sluiten. Deelnemers: Cécile Kool, Peter May, Marleen van den Broek.
Contactpersoon:

Cécile Kool, Ondersteuner Passend Onderwijs

cecile@ckool.nl

Rotterdam (Zuid-Holland)

Oplossingsgerichte Intervisiegroep

Bij deze intervisiegroep zijn nog plaatsen beschikbaar, je kunt contact opnemen met Maarten Onderdelinden om je aan te sluiten.
Contactpersoon:

Maarten Onderdelinden, Opleider en ontwikkelaar voor Jeugdzorg, onderwijs en teams

maarten@denieuweattitude.nl

Solutions Centre, Soesterberg, Arnoud Huibers, Oplossingsgericht werken

Soesterberg (Utrecht)

Oplossingsgerichte Intervisiegroep

Bij deze intervisiegroep zijn nog plaatsen beschikbaar, je kunt contact opnemen met Arnoud Huibers om je aan te sluiten. Intervisie op woensdagavond 18:30-20:30 eens per 6 weken. Deelnemers: Arnoud Huibers, Jikke Stokman, Sanneke van Duijn, Nathalie van der Borgt
Solutions Centre - Oplossingsgerichte trainingen voor professionals Contactpersoon:

Arnoud Huibers, GZ-psycholoog, psychotherapeut

arnoudhuibers@sol-centre.org

Utrecht (Utrecht)

Oplossingsgerichte Intervisiegroep

Bij deze intervisiegroep zijn nog plaatsen beschikbaar, je kunt contact opnemen met Anneke Geerts om je aan te sluiten.
Contactpersoon:

Anneke Geerts, Adviseur Loopbaanbegeleiding

a.geerts@rocmn.nl

Wageningen (Gelderland)

Oplossingsgerichte Intervisiegroep

Bij deze intervisiegroep zijn nog plaatsen beschikbaar, je kunt contact opnemen met Lenie Rake om je aan te sluiten.
Contactpersoon:

Lenie Rake, Orthopedagoog

praktijk@lenierake.nl