“Silence is a source of great strength.”

Toegekende Accreditaties

Solutions Centre is als opleidingsinstituut geaccrediteerd door CRKBO

Toegekende accreditaties voor Basistraining Oplossingsgerichte Gespreksvoering (5 dagen) 

Docent: Arnoud Huibers, GZ-psycholoog-psychotherapeut-relatie- en gezinstherapeut.

Kinder & Jeugd Psycholoog NIP

Herregistratie 30 PE punten; Opleiding – behandeling 10 PE punten;

Opleiding – diagnostiek 3 PE punten; Opleiding – overige taken 2 PE punten.

Psycholoog NIP Arbeid & Organisatie/ Psycholoog NIP Arbeid & Gezondheid

A&O kennis 30 PE punten; A&O vaardigheden 30 PE punten.

Eerstelijnspsycholoog NIP

ELP herregistratie 45 PE punten.

Orthopedagoog Generalist en Basis Orthopedagoog

Herregistratie 30 PE punten; Opleiding – behandeling 10 PE punten;

Opleiding – diagnostiek 3 PE punten;  Opleiding – overige taken 2 PE punten.

Maatschappelijk Werkers, Sociaal Agogen en GGZ-Agogen

12.55 registerpunten voor het opleidingstraject.

Cliëntondersteuners:   65 puntendeskundigheidsbevordering.

Sociaal Juridisch Dienstverleners en Aandachtsfunctionarissen

65 punten onder geaccrediteerde scholing.

Gezinshuisouders (GHO): de basistraining geldt als één geaccrediteerde training.

Jeugdzorgwerker

85 punten onder geaccrediteerde opleiding ID SKJ199711.

SKJ accrediteert alleen Jeugdzorgwerkers. Gedragswetenschappers (orthopedagogen en psychologen) moeten voor het SKJ dossieropbouw gebruik maken van geaccrediteerde scholingen door het accreditatiebureau K&J/OG (NVO en NIP, zie hierboven).

Algemene Beroepsvereniging voor Counselling

ABvC accrediteert 33 PE punten.

Nederlandse Orde van Beroepscoaches

Accreditatie aangevraagd augustus 2017.

Toegekende accreditaties voor Basistraining Oplossingsgericht Werken in het Onderwijs (5 dagen)

Docenten:
Arnoud Huibers, GZ-psycholoog-psychotherapeut-relatie- en gezinstherapeut;
Jikke Stokman, GZ-psycholoog-orthopedagoog.

Orthopedagoog Generalist en Basis Orthopedagoog

Herregistratie 30 PE punten; Opleiding – behandeling 10 PE punten;

Opleiding – diagnostiek 3 PE punten;  Opleiding – overige taken 2 PE punten.

Kinder & Jeugd Psycholoog NIP

Herregistratie 30 PE punten; Opleiding – behandeling 10 PE punten;

Opleiding – diagnostiek 3 PE punten; Opleiding – overige taken 2 PE punten.

(School) Maatschappelijk Werkers

12.55 registerpunten voor het opleidingstraject.

Jeugdzorgwerker

85 punten onder geaccrediteerde opleiding ID SKJ199711.

SKJ accrediteert alleen Jeugdzorgwerkers. Gedragswetenschappers (orthopedagogen en psychologen) moeten voor het SKJ dossieropbouw gebruik maken van geaccrediteerde scholingen door het accreditatiebureau K&J/OG (NVO en NIP, zie hierboven).

Registerleraar

Hoe de validering voor het nieuwe lerarenregister zal verlopen is nog niet bekend.
De valideringsregels worden in het komende schooljaar 2017-2018 vastgesteld door de beroepsgroep.

Remedial Teachers

Deze accreditatie kan worden aangevraagd op uw verzoek.

Share This Story, Choose Your Platform!