Tweedaagse masterclass Dr. Eric Sulkers ‘Oplossingsgerichte Tools bij Kinderbeschermingszaken in Onderwijs en Hulpverlening’ I 9 en 10 maart 2020 I Soesterberg

Tweedaagse Masterclass door kinderarts/vertrouwensarts Dr. Eric Sulkers over oplossingsgerichte gespreksvoering met kinderen, jongeren, ouders en verwijzers in een kinderbeschermings- en jeugdzorgcontext.  In het bijzonder richt deze masterclass zich op het maken van een veiligheidsplan bij casuïstiek met een hoog risico.  Informatieoverdracht (Resolutions-training), actief leren met behulp van oefeningen in kleine groepen en het inbrengen van casuïstiek is mogelijk. De groep bestaat uit maximaal 22 cursisten en er is voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.

Tweedaagse masterclass ‘Oplossingsgerichte Tools bij Kinderbeschermingszaken in Onderwijs en Hulpverlening’

Naam training: Tweedaagse masterclass ‘Oplossingsgerichte Tools bij Kinderbeschermingszaken in Onderwijs en Hulpverlening’
Opleider: Eric Sulkers, kinderarts, vertrouwensarts
Data: 9 en 10 maart 2020
Tijden: 09.30 – 16.30 uur. Ontvangst met koffie en thee vanaf 09.00 uur
Plaats: Soesterberg
Locatie: Solutions Centre
Amersfoortsestraatweg 61
Soesterberg 3769 AE
Gratis parkeren op eigen terrein en gratis WIFI
Bestemd voor: Hulpverleners in jeugdzorg, kinderbescherming en wijkteams, hulpverleners aan kinderen, jongeren, ouders en gezinnen, onderwijsprofessionals, huisartsen, psychiaters, coaches, managers en directeuren die geïnteresseerd zijn om vanuit oplossingsgericht perspectief te werken
Inhoud:
  • Het kunnen omgaan met ‘dwang en drang’ situaties in de jeugdzorg en kinderbescherming vanuit een oplossingsgerichte houding.
  • Hoe de samenwerking op gang brengen in het contact met ontkennende en weerspannige ouders in de jeugdzorg, onderwijs en hulpverlening.
  • Oplossingsgericht werken met netwerken; familienetwerkberaden in de kinderbescherming.
  • Een gesprek voeren met kinderen en jongeren over veiligheid.
  • Gebruik maken van het Resolutions model om ouders en jeugdzorg, maar ook professionals onderling meer op een lijn te krijgen.
  • Risicotaxatie, een interactief en oplossingsgericht proces gebruik makend van het ‘Resolutions’ framework.

Dr. E. (Eric) Sulkers, kinderarts en vertrouwensarts, studeerde en promoveerde aan de Erasmus universiteit Rotterdam, specialisme kindergeneeskunde. Vanaf 2003 werkt hij als kinderarts in het Admiraal de Ruyterziekenhuis (4 vestigingen) in Zeeland en vanaf 2005 als vertrouwensarts bij Bureau Jeugdzorg Zeeland. Hij specialiseerde zich in Signs of Safety model, een oplossingsgerichte benadering voor jeugdzorg en kinderbescherming. Hij publiceerde over huiselijk geweld en kindermishandeling. Vanaf 2008 is hij projectleider Signs of Safety Zeeland. Eric is een ervaren docent en geïnspireerd spreker op congressen en bijeenkomsten.

Studiebelasting: 12 uur effectieve training; 12 uur literatuurstudie; totaal 24 uur studiebelasting.
Studiemateriaal: Het studieboek ‘Veilig Opgroeien’ van Andrew Turnell en Steve Edwards wordt vooraf door de cursisten bestudeerd.
Opleidingskosten: € 465.- inclusief studieboek, lunches, koffie, thee, koekjes en fruit.
Accrreditatie: Deze tweedaagse masterclass maakt deel uit van de twaalfdaagse mastercourse. Alleen cursisten die de gehele twaalfdaagse mastercourse volgen komen in aanmerking voor accreditatiepunten. NIP Kinder & Jeugdpycholoog, NVO orthopedagoog generalist, NVO orthopedagoog basis, SKJ Jeugdzorgwerker, Registerplein Maatschappelijk werkers, sociaal agogen, ggz-agogen. Andere accreditaties (voor de 12-daagse mastercourse) kunnen op uw verzoek worden aangevraagd.
Aanmelding: Secretaresse Solutions Centre
E-mail: info@solutions-centre.org
Telefoon: 085 877 1433 (dagelijks 09.00-14.00)

Schrijf je in voor de tweedaagse mastercourse ‘Oplossingsgerichte Tools in Kinderbescherming en Jeugdzorg’

Terug naar het overzicht met alle trainingen