“To lead people walk behind them.”

IOPC – Institute for Solution-Focused Psychotherapy & Consultation

Het IOPC is een vrijgevestigde praktijk van gespecialiseerde psychologen en psychotherapeuten in Soesterberg en biedt:

Psychotherapie en psychologische hulp voor kinderen, jeugdigen en volwassenen.

Behandelmogelijkheden: Individueel, relatie, gezin, psychologisch onderzoek, didactisch onderzoek. Ook coaching en supervisie voor professionals.

De behandelingen worden geheel of gedeeltelijk vergoed door uw ziektekostenverzekering:

Generalistische Basis GGZ (eerstelijns psychologische zorg) – lichte tot intensieve psychische klachten; 5-12 sessies worden vergoed afhankelijk van uw polis.

Specialistische GGZ (tweedelijns psychologische zorg)  – psychotherapie voor complexe psychische klachten wordt geheel vergoed.

Een verwijzing door uw huisarts, medisch specialist, bedrijfsarts of schoolarts is nodig. Uw arts geeft de “zorgvraagzwaarte” aan.

Kinderen en jeugdigen (tot en met 18 jaar).  Met de volgende gemeenten heeft het IOPC een contract: Amersfoort, Baarn, Bunschoten, De Meern, Eemnes, Leidsche Rijn, Leusden, Soest, Utrecht, Vleuten en Woudenberg. De behandeling wordt vergoed door de gemeente waarin u woont.

Share This Story, Choose Your Platform!