Description

Drs. A.A.J.M. Huibers
Dr. H.W. van Boxtel
Bestemd voor psychologen en orthopedagogen die werken vanuit het oplossingsgerichte perspectief. 25 vragenlijstenboekjes in te vullen door ouders van kinderen 6-12 jaar. De vragenlijst is gebaseerd op competenties van het kind, in tegenstelling tot traditionele vragenlijsten die zijn gebaseerd op probleemgedrag.